Màng PE 3 kg 50cm

Khối lượng tịnh 3 kg
Khổ ngang 50 cm
Chiều dài ~320 m
Khối lượng lõi 300 gram